Promotion Bungalows Basse saison 2022

Igloo type E: 315€ (7 NUITS). Nuit suppl.: 45€

Igloo type L: 350€ (7 NUITS). Nuit suppl.: 50€

Mobil-Home Marina: 385€ (7 NUITS). Nuit suppl.: 55€

Bungalow Campeco: 385€ (7 nuits). Nuit suppl.: 55€

Bungalow Campeco Clima: 490€ (7 nuits). Nuit suppl.: 70€

Bungalow Club 5 Clima: 525€ (7 NUITS). Nuit suppl.: 75€

Bungalow Campitel: 420€ (7 NUITS). Nuit suppl.: 60€