Low season Bungalows Promotion 2023

Igloo type E: 346€ (7 NIGHTS). Extra night: 49,50€

Igloo type L: 385€ (7 NIGHTS). Extra night: 55€

Mobil-Home Marina: 423,50€ (7 NIGHTS). Extra night: 60,50€

Bungalow Campeco: 423,50€ (7 nights). Extra night: 60,50€

Bungalow Campeco Clima: 539€ (7 nights). Extra night: 77€

Bungalow Club 5 Clima: 577,50€ (7 NIGHTS). Extra night: 82,50€

Bungalow Campitel: 462€ (7 NIGHTS). Extra night: 66€