Promoció Bungalows Temporada baixa 2022

Igloo tipus E: 315€ (7 NITS). Nit extra: 45€

Igloo tipus L: 350€ (7 NITS). Nit extra: 50€

Mobil-Home Marina: 385€ (7 NITS). Nit extra: 55€

Bungalow Campeco: 385€ (7 NITS). Nit extra 55€

Bungalow Campeco Clima: 490€ (7 NITS). Nit extra: 70€

Bungalow Club 5 Clima: : 525€ (7 NITS). Nit extra: 75€

Bungalow Campitel: 420€ (7 NITS). Nit extra: 60€