Normativa Bungalows

  • L’horari d’arribada serà de 16h a 21h.
  • L’horari de sortida serà abans de les 12h.
  • L’estada mínima dels allotjaments és de 2 nits.
  • L’import total de l’estada s’haurà d’abonar en arribar al càmping.

Només podrà ocupar el seu bungalow / mòbil-home / iglú una vegada disposi del contracte d’entrada en què està especificat el número d’allotjament.

L’allotjament està previst per a un nombre determinat de persones. En cap cas podrà ser ocupat per un nombre superior de persones (incloent nens i nadons). Es permetrà l’estada a l’allotjament tan sols a aquelles persones que hagin estat inscrites a recepció, sense sobrepassar-ne la capacitat màxima.

A la seva arribada el seu allotjament estarà net, per la qual cosa a la sortida l’haurà de deixar com l’ha trobat. A la sortida es farà una revisió de l’estat de l’allotjament per tal de garantir que se n’ha fet un bon ús.

Els animals domèstics no estan permesos en els bungalows Campeco, Marina, Club 5 i Campitel. Sí que estan permesos en els Iglús Tipus E i Tipus L, sempre respectant la normativa d’animals domèstics del Reglament Intern del càmping.

No es permet la instal·lació de tendes de campanya dins la parcel·la dels allotjaments.

No es podran posar tendals a la zona dels Iglús.

Els bungalows no disposen de TV, ni de toma d’antena, ni d’aire condicionat.

Roba de llit

Els bungalows no disposen de roba de llit ni tovalloles però sí que tenen coixins i mantes, excepte els Iglús Tipus E que no tenen mantes.

El càmping ofereix l’opció de llogar llençols i tovalloles.

Visites:

Si durant l’estada reben visites, aquestes seran considerades com a “visites” del càmping i hauran d’abonar la tarifa vigent. Prèvia inscripció a recepció.

En allotjaments, totes les persones que no hagin estat inscrites en el moment de fer la reserva seran considerades com a “visites”, tot i que l’allotjament tingui capacitat suficient.

Fiances:

Els clients que portin animals domèstics als Iglús Tipus E i tipus L se’ls demanarà una fiança de 50€.

Reserva de bungalows

És necessari precisar de noms i cognoms i dates de naixement de totes les persones que ocupen un bungalow en el moment de fer la reserva.

Quan faci el pagament, no oblidi indicar el nom i cognoms del titular de la reserva ni el número de reserva.

No es pot reservar ni garantir un allotjament determinat. Serà assignat per la direcció segons disponibilitat. El càmping es reserva el dret a canviar d’allotjament i oferir-ne un altre d’equivalent.

La tarifa inclou un vehicle per allotjament. Un segon vehicle té un cost suplementari, i haurà d’estacionar-se al pàrquing de l’entrada.

En cas d’haver-se produït algun desperfecte a les instal·lacions i/o allotjaments a causa del mal ús de l’usuari, s’haurà d’abonar l’import del desperfecte a la recepció.

En el supòsit que l’arribada fos posterior o la sortida fos anterior a l’estada contractada, no s’efectuarà cap devolució.

El càmping mantindrà la reserva de l’allotjament fins a les 22h del dia d’arribada reservat. Si l’allotjament reservat no s’ocupa abans d’aquesta hora, i no s’ha rebut cap avís previ per escrit ([email protected]), la reserva serà anul·lada automàticament.

Roqué S.L. respon únicament del dipòsit rebut a compte si un error o causes imprevistes impedeixen la reserva d’una parcel·la o d’un allotjament de lloguer.

El Càmping no es farà responsable de cap informació que no hagi confirmat per escrit, especialment l’enviament de la confirmació de la reserva.

Les cancel·lacions i/o modificacions s’han de comunicar per escrit i s’han d’enviar per e-mail.

Condicions de cancel·lació d’allotjaments:

La cancel·lació efectuada dins els 10 dies anteriors a la data d’arribada dona lloc a la pèrdua total de la paga i senyal.

La cancel·lació efectuada abans dels 10 dies anteriors a la data d’arribada dona lloc a la devolució de la paga i senyal menys 10 euros, que es descompten en concepte de despeses de correu i bancàries.